Hirigitzako gestioa

Etxea edo lokala alokatzen duten PARTIKULARRENTZAT. Kuota zure kontuan sartua dagoela soilik egiaztatu beharko duzu; ahaztu gainerakoa.

  • Kontratuak eta ordainagariak egitea, gestioa eta kobrantza, errenta ez ordaintzea, alokatutako higiezinen utzarazpenak, maizterraren erreklamazioei erantzutea…
  • Alokatutako higiezineko matxuretarako laguntza teknikoaren gestioa.
  • Jabeen Komunitateko bileretara joatea.

Finka ADMINISTRATZAILEENTZAT eta Jabe Komunitateentzat (Jabetza Horizontala).

  • Aholkularitza juridikoa.
  • Berankorrak konbratzeko gestioa, judizio monitorioak.
  • Eraikuntzako akatsak sustatzaileek eta eraikitzaileei erreklamatzea.

Enpresa ERAIKITZAILEENTZAT, aholkularitza teknikoa hirigintzako zuzenbidean.