Aholkularitza

Asesoria

Erantzun pertsonalizatuak eta malguak ematen ditugu kontabilitate, zerga eta lan arloetan. Aldizkako gestio hauek esternalizatzen laguntzen dizugu, elkar harturik lankidetzan arituz enpresa txiki eta ertain bakoitzarekin, eta baita enpresaburu autonomo bakoitzarekin ere.

Zerbitzu nagusiak:

–       Diru-laguntzak: aholkularitza, gestioa eta sarbidea.

–       Kontabilitatea.

–       Kontabilitate-liburuak: egitea eta legeztatzea.

–       Urteko kontuak: prestatzea eta aurkeztea.

–       Aitorpen fiskalak: Sozientateen gaineko Zerga, BEZ, atxikipenak eta abar prestatzea eta aurkeztea.

–       Lan-gestioa:

– Lan kontratuak.

– Nominak eta gizarte-aseguruak.

– Adiskidetze-egintzak.